Upcoming Seminars & Workshops

 
 

Agenda 2030 and its globals goals - seminar and discussion with sustainability experts

In Swedish

Hur kan näringsliv och andra aktörer bidra till de globala målen för en hållbar samhällsutveckling? Ta chansen att delta gratis på en introduktion om målen följt av ett samtal med en unik sammansättning av hållbarhetsexperter!

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, garantera mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet samt adressera klimatförändringarna och dess konsekvenser samt skydda naturresurser. De 17 målen är alla länders ansvar och Sverige sägs ha satt en hög ambitionsnivå. För att uppnå målen krävs det att den offentliga sektorn, civilsamhället och näringslivet samarbetar. Allt fler företag och organisationer använder målen för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 
Men hur bra är egentligen näringslivet på att jobba med Agenda 2030 och målen? Har vi trappat upp hållbarhetsarbetet eller blir målen en snygg förpackning för något annat?


Paneldeltagare:
Lisa Jackson - projektledare CSR Bring
Johan Landgren - bloggare och föredragshållare inom hållbar energi och författare till Olja för Blåbär
Mikael Botnen Diamant - konsult och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor, tidigare chef och styrelseroller inom bland annat Sida

Mer på Facebook

Anmälan

I samarbete med Bilda

Eventet är gratis

Availability

Swedish fika from 17.30

18.00 - 19.30

31 of October 2018

Location

Bilda

Rosenlundsgatan 13

Stockholm